17 Ianuarie, 2012 la 8:33

Image (194)

scoala europeanamerit

ATESTAT ARACIP

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

„LA TRECUTU-TI MARE, MARE VIITOR”!     

            Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Botoșani se bucură de experiența a 125 de ani de activitate, timp în care a reușit să ajungă oportunitatea principală a județului pentru a pune bazele pregătirii ulterioare și a garanta strategia de carieră a celor care aleg să crească prin noi. În tot acest timp CNME s-a bucurat de recunoaștere locală, națională, dar și internațională, atât prin rezultatele obținute de elevi la diverse olimpiade, concursuri și conferințe ,dar și prin proiectele desfășurate de liceu în țară și în străinătate.

 

Secolul XXI este secolul vitezei, secolul în care aproape totul se mută pe Internet, mediul ce devine canalul principal de comunicare în orice domeniu. CNME este atent la această tendință și vine în ajutorul elevilor cu o relansare a site-ului oficial al colegiului. Din acest moment, www.lme.ro va deveni unul dintre cele mai importante medii de promovare al elevilor, al proiectelor și al activităților de voluntariat desfășurate în liceu. În același timp va deveni și sursa principală de informare pentru tinerii ce văd Colegiul Național “Mihai Eminescu” ca pe o opţiune pentru viitorul pregătirii lor.

“Colegiul Național “Mihai Eminescu, Botoșani, este o școală deschisă valorificării potențialelor variate ale tinerilor, în activități de învățare formale și în activități extracurriculare, dezvoltând competențe în spirit civic și democratic.C.N.M.E.formează tinerilor capacitatea și responsabilitatea deciziei privind propria carieră și asigură competențele necesare continuării dezvoltării profesionale în învățământul superior, în țară sau străinătate.C.N.M.E. este o școală în care fiecare elev este îndrumat pe drumul sau de succes , spre competiție și performanță,” Cristina Chiriac, Director, CNME.

COMPETENŢA     ŞI   PERFORMANŢĂ   LA C.N.M.E.

 


 

CONŞTIINCIOZITATE, EDUCAŢIE DE CALITATE, STIL: dacă alegi să fii elev la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” înseamnă că … alegi să fii o parte dintr-un proces educativ de calitate, să îţi însuşeşti un stil prin care te vei remarca.

TRADIŢIE ŞI EXPERIENŢĂ: existenţa de 125 de ani a colegiului este o garanţie a calităţii procesului de învăţământ, certificată de tradiţie şi de profesionalismul cadrelor didactice. Competenţa corpului profesoral este subliniată de gradele didactice (doctorat, gradul didactic I şi II) şi de rezultatele deosebite obţinute de elevi la diferite concursuri ,competiţii, proiecte naţionale şi internaţionale.

PERFORMANŢĂ ŞI ACHIZIŢIE DURABILĂ: formarea unor personalităţi complexe, cu solide cunoştinţe în toate domeniile ştiinţei şi culturii, cu receptivitate faţă de valorile spirituale şi culturale universale, cu capacitate de creaţie în diverse domenii  şi competenţe de vârf „a şti să înveţi” pe tot parcursul vieţii, „a şti să fii” şi „a şti să fii împreună”. Menţionăm că, în anul şcolar 2011-2012, peste 45 de elevi ai Colegiului Naţional „ Mihai Eminescu” participă la olimpiade naţionale de la toate disciplinele,reprezentând cu mândrie  şcoala şi judeţul Botoşani.La olimpiadele judeţene din acest an s-au obţinut peste 50 de premii I, 52 premii II, si 37 premii III.

RESPECT ŞI COLABORARE: cultivarea spiritului de muncă în echipă şi colaborarea dintre părinţi, elevi şi profesori constituie baza unor relaţii interumane ale căror caracteristici principale sunt respectul, toleranţa, înţelegerea, stima, cooperarea.

SERIOZITATE şi DĂRUIRE: educaţia de a face cu pasiune şi de înaltă calitate orice lucru în viaţă, de a câştiga încrederea semenilor prin sobrietate, profunzime, conştiinciozitate şi inventivitate;

MODERNITATE ŞI VIITOR: achiziţionarea celor mai noi cunoştinţe, deprinderi şi competenţe în perspectiva dezvoltării societăţii umane în mileniul III, colaborări în proiecte la nivel european.

COMUNICARE ŞI FLEXIBILITATE: atmosfera deschisă şi climatul de autentic schimb de idei, încurajează autonomia individuală, gândirea pro-activă, comportamentul asertiv şi exersarea capacităţii de alegere şi decizie liberă.

Baza materială a Colegiului este permanent îmbogăţită şi modernizată, prin contribuţia cadrelor didactice şi a părinţilor. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” dispune de 42 de săli de curs şi de numeroase cabinete şi laboratoare: 5 laboratoare de informatică conectate integral la internet, 2 laboratoare de fizică, unul de chimie, 2 de biologie, 3 cabinete de limbi moderne, 2 cabinete de limba română, 1 cabinet de matematică, un cabinet de geografie, un cabinet de istorie, un modern amfiteatru multimedia, o sală de sport omologată şi două terenuri de sport.

Biblioteca dispune de aproximativ 20.000 volume din diferite domenii; în cămin pot fi cazaţi toţi elevii liceului care provin din alte localităţi şi elevi ai  altor licee, care au program similar cu cel al colegiului (elevii colegiului au prioritate), iar cantina asigură mese de calitate atât pentru elevii interni, cât şi pentru elevii externi care doresc acest lucru. Elevii beneficiază de asistenţă medicală pe toata durata orelor de curs, asigurată de medicul şcolar şi de asistenţii şcolii.

Oferim un învăţământ modern, flexibil, deschis principiilor „educaţiei pentru viitor” şi aliniat la standarde europene, fiind astfel rampa de lansare spre realizarea celor mai îndrăzneţe vise de carieră!

PREZENTAREA COLEGIULUI,2012
Blogul elevilor și al profesorilor

Simulare Evaluare Nationala, Miercuri 19.02.2014

Programarea pe sali   Accesul in salile de examen se face...

Feb 16
SIMULARI EXAMENE NATIONALE

04_Anexa nr. 1 Calendar 05_Anexa nr. 2 Lista continuturi simulare_EN8_din...

Ian 11

Evenimente


Hit Counter provided by Curio cabinets