Robert Acatincai | 25 Ianuarie, 2023 la 4:21

Repartitie sali Matematica

Repartiție candidați limba romana

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR !

  • Proba de examen începe la ora 9.
  • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate, C.I. în intervalul 8.00—8.30, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.
  • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu excepţia celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
  • Rezolvarea subiectelor pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se ia în considerare.
  • În timpul desfăşurării probelor scrise candidaţii nu comunică în niciun fel între ei.
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

 
Blogul elevilor și al profesorilor

Simulare Evaluare Nationala, Miercuri 19.02.2014

Programarea pe sali   Accesul in salile de examen se face...

Feb 16
SIMULARI EXAMENE NATIONALE

04_Anexa nr. 1 Calendar 05_Anexa nr. 2 Lista continuturi simulare_EN8_din...

Ian 11

Evenimente