Robert Acatincai | 01 Martie, 2024 la 12:15

LISTE REPARTIZARE SALI PROBA E.A – 04.03.2024

LISTE REPARTIZARE SALI PROBA E.C – 05.03.2024

LISTE REPARTIZARE SALI PROBA E.D – 06.03.2024

IN ATENTIA CANDIDATILOR

Art. 17.  (3) Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.

(7) Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenții vor explica elevilor modul de desfășurare a Evaluării Naționale şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată. De asemenea, elevii sunt informați că se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare şi li se aduc la cunoștință consecințele nerespectării acestor prevederi.

(16)  Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasă de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi la notarea cu nota 1 (unu)  a lucrării elevului eliminat. Nerespectarea dispoziţiilor menţionate poate conduce, după caz, la sancţionarea asistenţilor.
Blogul elevilor și al profesorilor

Simulare Evaluare Nationala, Miercuri 19.02.2014

Programarea pe sali   Accesul in salile de examen se face...

Feb 16
SIMULARI EXAMENE NATIONALE

04_Anexa nr. 1 Calendar 05_Anexa nr. 2 Lista continuturi simulare_EN8_din...

Ian 11

Evenimente