Robert Acatincai | 21 Iunie, 2024 la 10:34

vizualizare lucrari

 

Contestațiile se depun fizic sau online la adresa cnmebt@gmail.com, in zilele de 3 iulie 2024 (orele 16-19 – P.04-Cabinet geografie ) respectiv 4 iulie 2024 (orele 8 -12 –  Sala Tempustin- langa cabinetul medical – parter).

Cele depuse electronic trebuie să fie scanate și însoțite de cartea de identitate. După trimiterea contestației electronice, vă rugăm să sunați la nr. 0721425001 pentru confirmare.

Model_contestatie_declaratie_EVNAT_2024

_____________________________________________________________________________________

Repartizare sali limba romana

Repartizare sali matematica

Sala de bagaje va fi P.01 – intrare elevi.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR !

  • Probele de examen încep la ora 9.00, în zilele de marți 25 iunie 2024(limba și literatura română) și joi 27 iunie 2024(matematică);
  • Accesul elevilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate/C.I., cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise;
  • Durata fiecărei probe scrise este de 120 minute din momentul primirii subiectului de către fiecare elev;
  • Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru;
  • Pentru proba de la disciplina ”Matematică”, elevii pot să utilizeze instrumente de desen;
  • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, cărți, dicţionare, culegeri, notiţe, însemnări, rezumate, etc.), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare cu exteriorul;
  • Rezolvarea subiectelor pe ciornă sau pe foaia cu subiectele multiplicate nu se iau în considerare;
  • În timpul desfăşurării probelor scrise candidaţii nu comunică în niciun fel între ei;
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen și atribuirea notei 1(unu) la lucrarea respectivă;Blogul elevilor și al profesorilor

Simulare Evaluare Nationala, Miercuri 19.02.2014

Programarea pe sali   Accesul in salile de examen se face...

Feb 16
SIMULARI EXAMENE NATIONALE

04_Anexa nr. 1 Calendar 05_Anexa nr. 2 Lista continuturi simulare_EN8_din...

Ian 11

Evenimente