Robert Acatincai | 15 Martie, 2019 la 11:29

SIMULARE NAȚIONALĂ
EXAMEN BACALAUREAT 2019

 

 • 18 martie 2019 proba Ea)- Limba și literatura română-probă scrisă
 • 20 martie 2019 proba Ec)- proba obligatorie a profilului-probă scrisă
 • 21 martie 2019 proba Ed)- proba la alegere a profilului şi specializării – se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a- probă scrisă
 • Repartizare:                                             XI 2019                         XII 2019

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR !

 • Proba de examen începe la ora 9.
 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate, C.I., sau a paşaportului, în intervalul 7,30—8,30, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.
 • Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sală ghiozdane, rucsacuri, sacoșe și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
 • Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate anterior în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop, nu sunt primiți în examen.
 • Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Excepţie fac cele prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen.
 • Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
 • Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
 • Candidații care încalcă regulile menționate anterior sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.
 • Încălcarea regulilor menționate anterior va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați “eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații “eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
 • Rezolvarea subiectelor pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se ia în considerare.
 • În timpul desfăşurării probelor scrise candidaţii nu comunică în niciun fel între ei.Blogul elevilor și al profesorilor

Simulare Evaluare Nationala, Miercuri 19.02.2014

Programarea pe sali   Accesul in salile de examen se face...

Feb 16
SIMULARI EXAMENE NATIONALE

04_Anexa nr. 1 Calendar 05_Anexa nr. 2 Lista continuturi simulare_EN8_din...

Ian 11

Evenimente


Hit Counter provided by Curio cabinets